Formacions

El dia 9 de maig  es va celebrar el dia d’Europa i a IBSTEAM el vàrem celebrar posant en comú el que havíem après a la mobilitat de Pori (Finlàndia) a finals de març 2022 amb el nostre claustre. Els objectius de la mobilitat varen ser els següents:

1.    Conèixer el sistema educatiu finlandès des d’infantil a secundària, postsecundària i estudis terciaris.

2.    Despertar consciència sobre la igualtat de gènere i ciència a la branca de STEAM entre els estudiants de totes les edats.

3.    Contribuir a reduir l’escletxa de gènere en vocacions cientificotècniques i parar atenció en el paper de la dona en la ciència.

4.    Entendre el procés de transformació digital duit a terme pel sistema educatiu de la ciutat de Pori.

5.    Analitzar el nou paper del professorat i la formació necessària després de la pandèmia per adquirir la competència digital.

6.    Conèixer de prop la formació del professorat finlandès i els seus proveïdors.

 

Volem agrair als nostres amfitrions de la ciutat de Pori, i en concret a les escoles: Väinölä school, Kuninkaanhaka Secondary school, Satakunta University of Applied of Sciences i Cygnaeus primary school la bona feina feta i la gran acollida. 

 

Podeu conèixer més sobre la mobilitat si visitau el portafolis de docència creat de l’experiència:

 

Un poc de Finlàndia a IBSTEAM

El dia 9 de maig  es va celebrar el dia d’Europa i a IBSTEAM el vàrem celebrar posant en comú el que havíem après a la mobilitat de Pori (Finlàndia) a finals de març 2022 amb el nostre claustre. Els objectius de la mobilitat varen ser els següents:

1.    Conèixer el sistema educatiu finlandès des d’infantil a secundària, postsecundària i estudis terciaris.

2.    Despertar consciència sobre la igualtat de gènere i ciència a la branca de STEAM entre els estudiants de totes les edats.

3.    Contribuir a reduir l’escletxa de gènere en vocacions cientificotècniques i parar atenció en el paper de la dona en la ciència.

4.    Entendre el procés de transformació digital duit a terme pel sistema educatiu de la ciutat de Pori.

5.    Analitzar el nou paper del professorat i la formació necessària després de la pandèmia per adquirir la competència digital.

6.    Conèixer de prop la formació del professorat finlandès i els seus proveïdors.

 

Volem agrair als nostres amfitrions de la ciutat de Pori, i en concret a les escoles: Väinölä school, Kuninkaanhaka Secondary school, Satakunta University of Applied of Sciences i Cygnaeus primary school la bona feina feta i la gran acollida. 

 

Podeu conèixer més sobre la mobilitat si visitau el portafolis de docència creat de l’experiència:

 

L’ associació KA2 és un intercanvi de bones pràctiques entre formadors de professorat de Finlàndia, Itàlia i les Illes Balears

 
 
 
La nostra trajectòria a Erasmus+ comença en el curs 2020/2021 on vàrem sol·licitar el projecte KA2 “STEAMing for the future” 2020-1-ES01-KA226-SCH-096028 dins la convocatòria de “Asociaciones para la Preparación para la Educación Digital” del qual en som el soci coordinador, juntament amb la Scuola di Robòtica (Gènova, Itàlia) i la secció d’educació de la ciutat de Pori (Finlàndia) i té una durada de 24 mesos.
 
 

Aquesta associació KA2 és un intercanvi de bones pràctiques entre formadors de professorat de Finlàndia, Itàlia i les Illes Balears. Els objectius del projecte van de la mà de les nostres línies de feina a IBSTEAM.

  • Digitalització dels centres educatius
  • Promoció i introducció de la robòtica al currículum
  • Desenvolupament de les habilitats relacionades amb les STEAM
  • Reducció de l’escletxa digital i l’escletxa de gènere a les vocacions cientificotècniques 
  •  Anàlisi del nou rol del professorat en època COVID

Amb l’intercanvi es realitzaran mobilitats a les altres institucions on el professorat participant rebrà una formació específica en els temes que hem esmentat i coneixerà l’estat de la qüestió a cada país i al segon any del projecte es farà un recull de les bones pràctiques on el producte final serà el disseny d’un curs entre els 3 socis que després s’oferirà al professorat de cada país. 

 

www.steam4future.eu