From digital schools to schools for the digital era: training the trainers

Erasmus+ project 2022-1-ES01-KA122-SCH-000077188

El nostre centre ha experimentat un gran creixement en els darrers anys, originant-se en l’«Equip d’Impuls a l’Aprenentatge Digital» format per 3 persones el curs 2019/2020. Amb l’arribada de la Covid-19 i el confinament, es va accelerar la creació del CEP IBSTEAM l’agost de 2020 amb 9 assessors digitals i actualment l’equip ha crescut considerablement. Aquest creixement implica molts reptes per al nostre equip. Entre les tasques principals dels assessors digitals es troben la promoció de la competència digital en els centres educatius i el seu professorat, d’acord amb el Pla d’Acció d’Educació Digital 2021-2027 de la Comissió Europea.

Entre els objectius de IBSTEAM per al període 2021-2024, també s’inclou que els 456 centres educatius de les Illes Balears realitzin un diagnòstic inicial i desenvolupin Plans Digitals de Centre, en l’estratègia d’aquesta transformació digital.

En aquest sentit, des d’aquest projecte ERASMUS+ es treballarà en la creació de Recursos Educatius Digitals de qualitat i en el desenvolupament de metodologies i competències digitals avançades, incloent-hi l’aprenentatge basat en projectes, gamificació, realitat augmentada, programació, entorns inclusius i impressió 3D, tot això per millorar la competència digital dels assessors d’IBSTEAM, per tal que aquests puguin transferir aquests aprenentatges a la resta de la comunitat docent de les Illes Balears, a través de les formacions que es desenvolupen des del nostre Centre de Professorat. 

Objectius:

  • Conèixer el procés de transformació digital dels centres educatius en altres països europeus per a instaurar bones pràctiques i protocols en els centres educatius de la nostra comunitat autònoma.
  • Millora del coneixement de metodologies actives amb utilització de tecnologies digitals.
  • Millora de la competència per a crear recursos en format digital i en obert.
  • Millora de la competència lingüística en anglès per a augmentar la internacionalització de l’equip i reforçar la dimensió europea.

Mobilitats

La nostra experiència

Convocatòria 2022-1-ES01-KA122-SCH-000077188

Convocatòries obertes de beques ERASMUS+ per a personal docent d’IBSTEAM. El professorat interessat ha de sol·licitar-ho adjuntant la documentació que es demana en l’annex 1 de la convocatòria fins dia 22 de gener a les 14 h. Bàsicament s’ha d’aportar el CV Europass. El podeu crear aquí:

https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv

És molt important emplenar a aquest Europass l’apartat de docència, competència lingüística i la carta de presentació, amb els continguts que es demanen a l’annex I. Per crear aquesta carta de presentació, també ho podeu fer aquí:

https://europa.eu/europass/es/create-europass-cover-letter

Podeu fer-ho en la llengua que vulgueu, però recordau que necessitau registrar-vos si no heu accedit mai a plataformes europees. Els que heu coordinat Erasmus+ podeu accedir al portal amb el vostre usuari i contrasenya de la Mobility Tool.