Erasmus+

El Centre de Professorat IBSTEAM és un referent públic en innovació i formació del professorat en competència digital i STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics). Va sorgir com a resposta a la necessitat de digitalitzar els centres educatius i promoure l’educació científico-tecnològica.

IBSTEAM assessora i forma els 488 centres educatius de les Illes Balears en plans digitals, ecosistema digital i formació en competència digital i STEAM. Basen els seus programes en el Marc Europeu de Competència Digital Docent i col·laboren amb fundacions i projectes en l’àrea STEAM.

Des de la seva creació, IBSTEAM aposta per la internacionalització per millorar la qualitat de les seves accions, enriquir formacions, incrementar coneixements i potenciar les relacions internacionals. A escala autonòmica, la internacionalització millora la competència digital i STEAM en el professorat i alumnat, facilita mentoratge a centres interessats i reforça relacions amb entitats autonòmiques. A nivell estatal, fomenta la col·laboració entre institucions similars, mentre que en l’àmbit europeu/internacional contribueix a l’espai europeu de l’educació i dona suport al desenvolupament de xarxes professionals a tot Europa.

Projectes

 

 

From digital schools to schools for the digital era: training the trainers

Erasmus+ project 2022-1-ES01-KA122-SCH-000077188

 

 

Empowering educators in the digital age

Erasmus+ project 2023-1-ES01-KA121-SCH-000131575