Erasmus+

El Centre de Professorat IBSTEAM és un referent públic en innovació i formació del professorat en competència digital i STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics). Va sorgir com a resposta a la necessitat de digitalitzar els centres educatius i promoure l’educació científico-tecnològica.

IBSTEAM assessora i forma els 488 centres educatius de les Illes Balears en plans digitals, ecosistema digital i formació en competència digital i STEAM. Basen els seus programes en el Marc Europeu de Competència Digital Docent i col·laboren amb fundacions i projectes en l’àrea STEAM.

Des de la seva creació, IBSTEAM aposta per la internacionalització per millorar la qualitat de les seves accions, enriquir formacions, incrementar coneixements i potenciar les relacions internacionals. A escala autonòmica, la internacionalització millora la competència digital i STEAM en el professorat i alumnat, facilita mentoratge a centres interessats i reforça relacions amb entitats autonòmiques. A nivell estatal, fomenta la col·laboració entre institucions similars, mentre que en l’àmbit europeu/internacional contribueix a l’espai europeu de l’educació i dona suport al desenvolupament de xarxes professionals a tot Europa.

Convocatòria 2022-1-ES01-KA122-SCH-000077188

Convocatòries obertes de beques ERASMUS+ per a personal docent d’IBSTEAM. El professorat interessat ha de sol·licitar-ho adjuntant la documentació que es demana en l’annex 1 de la convocatòria fins dia 22 de gener a les 14 h. Bàsicament s’ha d’aportar el CV Europass. El podeu crear aquí:

https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv

És molt important emplenar a aquest Europass l’apartat de docència, competència lingüística i la carta de presentació, amb els continguts que es demanen a l’annex I. Per crear aquesta carta de presentació, també ho podeu fer aquí:

https://europa.eu/europass/es/create-europass-cover-letter

Podeu fer-ho en la llengua que vulgueu, però recordau que necessitau registrar-vos si no heu accedit mai a plataformes europees. Els que heu coordinat Erasmus+ podeu accedir al portal amb el vostre usuari i contrasenya de la Mobility Tool.