Formacions curs 2023-24

Oferim 11 formacions específiques destinades a l’acreditació de cada una de les àrees del Marc de Referència de la Competència Digital Docent:

  • 5 per al nivell A2  de les àrees 1, 2, 3, 5 i 6 (9 hores).
  • 6 per al nivell B1 de les àrees 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (10 hores).

Durant el curs 2023-24 oferim 6 convocatòries per a cada una d’aquestes formacions.

Les mateixes 11 formacions que oferim per videoconferència per acreditar cada una de les àrees del Marc de Referència de la Competència Digital Docent, es poden realitzar dins el centre.

Un responsable del centre l’ha de sol·licitar al seu assessor o assessora d’IBSTEAM de referència.

Aquestes formacions es poden realizar en qualsevol moment del curs escolar.

Amb aquesta formació pots acreditar totes les àrees del Marc de Referència de la Competència Digital Docent en un nivell A2 (54 hores).

Convalides les àrees que ja tens acreditades i, per tant, no has de realitzar els mòduls corresponents.

Durant el curs 2023-24 oferim 3 convocatòries d’aquesta formació, una dins cada trimestre.

 

Formació destinada a l’acreditació de les àrees 1, 3 i 6 en el nivell A2 específica per a docents d’educació infantil i primer cicle de primària (27 hores).

Durant el curs 2023-24 l’oferim dins el primer trimestre i tercer trimestre.

Formació destinada a l’acreditació de les àrees 2, 4 i 5 en el nivell A2 específica per a docents d’educació infantil i primer cicle de primària (27 hores).

Durant el curs 2023-24 l’oferim dins el segon trimestre i tercer trimestre.

Aquesta formació està destinada a docents de centres de les Illes Balears sostinguts amb fons públics, excepte els docents dels centres que participen del Pla Pilot de la Plataforma Tenant de Microsoft, i acredita les àrees 1 i 5 amb un nivell A2 (20 hores).

Durant aquest curs 2023-24 l’oferim dins el primer trimestre.

Aquesta formació està destinada a professorat de primària i secundària en actiu de l’especialitat de música i acredita les àrees 2, 5 i 6 del Marc de Referència de la Competència Digital Docent en un nivell B2 (35 hores).

Durant el curs 2023-24 oferim 3 convocatòries d’aquesta formació, una dins cada trimestre.

Aquesta formació està destinada a docents en actiu i acredita totes les àrees del Marc de Referència de la Competència Digital Docent en un nivell B1 (60 hores).

Durant el curs 2023-24 l’oferim dins el segon trimestre.

Aquesta formació està destinada a docents en actiu i acredita totes les àrees del Marc de Referència de la Competència Digital Docent en un nivell B1 (60 hores).

Durant el curs 2023-24 l’oferim dins el segon trimestre.

Aquesta formació està destinada a docents en actiu i acredita les àrees 5 i 6 amb un nivell B1 (20 hores).

Durant aquest curs 2023-24 oferim 2 convocatòries d’aquesta formació, una al primer trimestre i una altra al tercer.

Aquesta formació està destinada a docents en actiu de l’especialitat d’anglès i acredita les àrees 3 i 5 del Marc de Referència de la Competència Digital Docent en un nivell B1 (22 hores).

Durant el curs 2023-24 es du a terme entre el 2 d’octubre i l’1 de febrer i una segona convocatòria durant el tercer trimestre.

Aquesta formació està destinada a professorat de secundària, batxillerat i cicles formatius d’especialitats relacionades amb STEAM i acredita les àrees 2 i 6 del Marc de Referència de la Competència Digital Docent en un nivell B1 (20 hores).

Durant el curs 2023-24 es du a terme entre el 13 de novembre i el 31 de gener.

Aquesta formació centrada en l’ús de les eines digitals per afavorir la perspectiva DUA en el procés d’ensenyament aprenentatge acredita l’àrea 5 amb un nivell B2 i l’àrea 3 amb un nivell A2 (20 hores).

Durant aquest curs l’oferim en dues tandes:

  1. El segon trimestre: dirigida als docents dels centres adherits al programa PROA+ palanca 302 itinerari 2.
  2. El tercer trimestre: dirigida als docents en actiu de centres de les Illes Balears sostinguts amb fons públics.

Aquesta formació està destinada a professorat de secundària, batxillerat i cicles formatius d’especialitats relacionades amb STEAM i acredita les àrees 2 i 6 del Marc de Referència de la Competència Digital Docent en un nivell B1 (20 hores).

Durant el curs 2023-24 l’oferim dins el segon trimestre.

Aquesta formació està destinada a gestors de pàgines web escolars, coordinadors TIC i equips directius, acredita l’àrea 1 del Marc de Referència de la Competència Digital Docent en un nivell B2 (20 hores).

Durant el curs 2023-24 l’oferim dins el segon trimestre.

Aquesta formació està destinada al personal docent de centres sostinguts amb fons públics en educació primària i secundària, acredita l’àrea 5 del Marc de Referència de la Competència Digital Docent en un nivell A2 (10h) i treballa els recursos educatius d’ESERO, l’enginyeria d’astronaus i la detecció d’exoplanetes.

Durant el curs 2023-24 l’oferim dins el segon trimestre.

Aquesta formació està dirigida especialment a docents d’educació secundària i batxillerat. En aquesta formació, que acredita l’àrea 5 del Marc de Referència de la Competència Digital Docent en un nivell A2 (10 h), els participants se submergiran en el desafiador món d’Astro Pi, aprenent a programar i a recollir dades en el context de l’espai, tot això mentre es fomenta l’aprenentatge actiu i el compromís amb la ciència i la tecnologia.

Durant el curs 2023-24 l’oferim durant els mesos de març i abril.