Empowering educators in the digital age

Erasmus+ project 2023-1-ES01-KA121-SCH-000131575

  • Conèixer el procés de transformació digital dels centres educatius en altres països europeus per a instaurar bones pràctiques i protocols en els centres educatius de la nostra comunitat autònoma.
  • Millora del coneixement de metodologies actives amb utilització de tecnologies digitals.
  • Millora de la competència per crear recursos en format digital i en obert.
  • Millora de la competència de protecció de dades personals, privacitat, seguretat i benestar digital.
  • Millora de la competència lingüística en anglès per augmentar la internacionalització de l’equip i reforçar la dimensió europea.
Empowering educators

Convocatòria 2023-1-ES01-KA121-SCH-000131575

Primera convocatòria oberta de beca ERASMUS+ per a personal docent d’IBSTEAM en el marc del projecte 2023-1-ES01-KA121-SCH-000131575. El professorat interessat ha de sol·licitar-ho adjuntant la documentació que es demana en l’annex 1 de la convocatòria fins dia 10 de maig a les 14 h. Recordau que cal aportar el CV Europass. El podeu crear aquí:

https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv   

És molt important emplenar a aquest Europass l’apartat de docència, competència lingüística i la carta de presentació, amb els continguts que es demanen a l’annex I. Per crear aquesta carta de presentació, també ho podeu fer aquí:

https://europa.eu/europass/es/create-europass-cover-letter