L’equip

Yolanda Martínez Laserna

Professora de secundària. Especialitat tecnologia.

Directora

 yolandamartinez@ibsteam.cat

  871 002 610 (Ext: 2104)

Pep Forteza Ferrer

Professor de secundària. Especialitat física i química.

Secretari

 pepforteza@ibsteam.cat

  871 002 610 (Ext: 2105)

Tomeu Parets Amengual

Mestre de primària.

 tomeuparets@ibsteam.cat

  871 002 610 (Ext: 2103)

Pilar Melchor Penella

Professora de secundària. Especialitat tecnologia.

 pilarmelchor@ibsteam.cat

  871 002 610 (Ext: 2102)

Eloi Bosch Bosch

Professor de secundària. Especialitat tecnologia.

 eloibosch@ibsteam.cat

  871 002 610 (Ext: 2101)

Miquel Llobera Sancho

Professor de secundària. Especialitat matemàtiques

 miquelllobera@ibsteam.cat

  871 002 610 (Ext: 2109)

Llàtzer Viedma Viedma

Professor de secundària. Especialitat tecnologia

 llatzerviedma@ibsteam.cat

  871 002 610 (Ext: 2108)

Xavier Ferriol Boada

Mestre de primària.

Mestre de primària. Especialitat pedagogia

 xavierferriol@ibsteam.cat

  871 002 610 (Ext: 2110) 

Eva Maria Vives Centelles

Professora de secundària. Especialitat anglès.

 evavives@ibsteam.cat

  871 002 610 (Ext: 2107)

Andrea Fernández Cerdan

Mestre de primària. Menció de suport educatiu

  andreafernandez@ibsteam.cat

  871002610

Toni Pérez López

Professor de secundària. Especialitat tecnologia

  toniperez@ibsteam.cat

  871002610

Josep Peirò Martí

Professor de secundària. Especialitat llengua i literatura catalana

  joseppeiro@ibsteam.cat

  871002610

Chelo Carrión Verdes

Professora de secundària. Especialitat tecnologia

  chelocarrion@ibsteam.cat

  871002610

Luís Miguel García-Roldán

Professor de secundària. Especialitat tecnologia

  luisgarcia@ibsteam.cat

  871002610

Miquel Nebot Aragón

Mestre de primària.

  miquelnebot@ibsteam.cat

  871002610

Joan Martí Mas Mayol

Professor de secundària. Especialitat biologia i geologia

  joanmas@ibsteam.cat

  871002610

 

Funcions

  1. Treballar per a la introducció de l’aprenentatge digital als centres educatius.
  2. Col·laborar en l’impuls de les competències digitals en el marc dels programes de formació en els centres educatius i la formació per àmbits.
  3. Participar en el disseny i la planificació de la formació del professorat en les línies de les tecnologies de la informació i comunicació i en l’aprenentatge digital.  
  4. Col·laborar amb els centres de professorat per a l’impuls  de l’aprenentatge digital.
  5. Assessorar pedagògicament els centres educatius i els coordinadors dels centres en tecnologies de la informació i la comunicació per impulsar la digitalització dels centres educatius i promoure l’intercanvi i la difusió de bones pràctiques.
  6. Contribuir a la recollida, elaboració i difusió de materials i recursos didàctics en format digital, fer el seguiment de les experiències de digitalització dels centres educatius i promoure l’intercanvi i la difusió de bones pràctiques.
  7. Qualsevol altra funció que, en matèria d’aprenentatge digital i formació del professorat en competències digitals, li encomani el Servei de Normalització Lingüística i Formació.