L’equip

Tomeu Parets Amengual

Director.

Mestre de primària.

 tomeuparets@ibsteam.cat

  871 002 610 (Ext: 2103)

Pilar Melchor Penella

Secretària

Professora de secundària. Especialitat tecnologia.

 pilarmelchor@ibsteam.cat

  871 002 610 (Ext: 2102)

Eloi Bosch Bosch

Professor de secundària. Especialitat tecnologia.

 eloibosch@ibsteam.cat

  871 002 610 (Ext: 2101)

Miquel Llobera Sancho

Professor de secundària. Especialitat matemàtiques.

 miquelllobera@ibsteam.cat

  871 002 610 (Ext: 2109)

Llàtzer Viedma Viedma

Professor de secundària. Especialitat tecnologia.

 llatzerviedma@ibsteam.cat

  871 002 610 (Ext: 2108)

Xavier Ferriol Boada

Mestre de primària. Especialitat pedagogia.

 xavierferriol@ibsteam.cat

  871 002 610 (Ext: 2110) 

Eva Maria Vives Centelles

Professora de secundària. Especialitat anglès.

 evavives@ibsteam.cat

  871 002 610 (Ext: 2107)

Andrea Fernández Cerdan

Mestra de primària. Menció de suport educatiu.

  andreafernandez@ibsteam.cat

 610 01 91 11

Toni Pérez López

Professor de secundària. Especialitat tecnologia.

  toniperez@ibsteam.cat

  871002610

Josep Peiró Martí

Professor de secundària. Especialitat llengua i literatura catalana.

  joseppeiro@ibsteam.cat

  610 01 91 10

Chelo Carrión Verdes

Professora de secundària. Especialitat tecnologia.

  chelocarrion@ibsteam.cat

610036634

 

Luís Miguel García García-Roldán

Professor de secundària. Especialitat tecnologia.

  luisgarcia@ibsteam.cat

  610031085

Miquel Nebot Aragón

Mestre de primària.

  miquelnebot@ibsteam.cat

610026552

 

Joan Martí Mas Mayol

Professor de secundària. Especialitat biologia i geologia.

  joanmas@ibsteam.cat

610026104

 

Maria Àngels Castejón Moreno

Mestra de primària. Especialitat música.

  macastejon@ibsteam.cat

661776440

 

Sebastián Navarrete Terrasa

Professor de secundària. Especialitat física i química.

  sebastiannavarrete@ibsteam.cat

  871002610

Elena Pintado Málaga

Mestra de primària. Especialitat música.

  elenapintado@ibsteam.cat

661776294

 

Neus Ferrer Gomila

Mestra de primària. Especialitat anglès.

  neusferrer@ibsteam.cat

661776288

 
 

Marga Caldentey Ferrer

Professora de secundària. Especialitat anglès.

  margacaldentey@ibsteam.cat

661776454

 

Maria Lluïsa Quetgles Roca

Professora de secundària. Especialitat geografia i història.

  mllquetgles@ibsteam.cat

661776291

 

Juanjo Ruiz Rodríguez

Professor de secundària. Especialitat filosofia.

  juanjoruiz@ibsteam.cat

661779542

 

Begoña Bonet Jiménez

Professora de secundària. Especialitat de música.

begobonet@ibsteam.cat

687398230

 
 
 

Lurdes Ferrà Pericàs

Professora de secundària. Especialitat Geografia i història.

lurdesferra@ibsteam.cat

  687398175

Joana Maria Garau Tomàs

Professora de formació professional. Especialitat electricitat

  joanagarau@ibsteam.cat

687398176

 

Marta Gómez Domingo

Mestra de primària. Especialitat anglès.

martagomez@ibsteam.cat

673101855

 
 
 

Tomeu Mascaró Buades

Professor de secundària. Especialitat geografia i història.

tomeumascaro@ibsteam.cat

687398213

Pep Toni Miras Campins

Mestre de primària

pepmiras@ibsteam.cat

  687398227

Miquel Josep Salom Martí

Mestre de primària. Especialitat de música.

miqueljosepsalom@ibsteam.cat

664501372

 
 
 

Beatriz Sánchez Barceló

Professor de secundària. Especialitat biologia i geologia.

beasanchez@ibsteam.cat

  664501445

 

Rosa Mollà Aznar

Professora de secundària. Especialitat orientació educativa.

rosamolla@ibsteam.cat

  871002610

 
 

Mónica Moll Pons

Mestra d’infantil i primària

monicamoll@ibsteam.cat

  687398228

 
 
 

Jaume Nadal Pons

Mestre de primària , especialitat d’educació física.

jaumenadal@ibsteam.cat

687398188

 
 
 
 

Miriam Arandes Macián

Professora de secundària.Especialitat de música. 

miriamarandes@ibsteam.cat

871002610

 
 
 
 
 

 

Funcions

  1. Treballar per a la introducció de l’aprenentatge digital als centres educatius.
  2. Col·laborar en l’impuls de les competències digitals en el marc dels programes de formació en els centres educatius i la formació per àmbits.
  3. Participar en el disseny i la planificació de la formació del professorat en les línies de les tecnologies de la informació i comunicació i en l’aprenentatge digital.  
  4. Col·laborar amb els centres de professorat per a l’impuls  de l’aprenentatge digital.
  5. Assessorar pedagògicament els centres educatius i els coordinadors dels centres en tecnologies de la informació i la comunicació per impulsar la digitalització dels centres educatius i promoure l’intercanvi i la difusió de bones pràctiques.
  6. Contribuir a la recollida, elaboració i difusió de materials i recursos didàctics en format digital, fer el seguiment de les experiències de digitalització dels centres educatius i promoure l’intercanvi i la difusió de bones pràctiques.
  7. Qualsevol altra funció que, en matèria d’aprenentatge digital i formació del professorat en competències digitals, li encomani el Servei de Normalització Lingüística i Formació.