L’equip

Equip pedagògic

Tomeu Parets Amengual

Director

tomeuparets@ibsteam.cat

  871 002 610

Miquel Josep Salom Martí

Secretari

miqueljosepsalom@ibsteam.cat

 871 002 610

Miquel Nebot Aragón

miquelnebot@ibsteam.cat

610 026 552

Joan Martí Mas Mayol

joanmas@ibsteam.cat

610 026 104

Elena Pintado Málaga

elenapintado@ibsteam.cat

661 776 294

Neus Ferrer Gomila

neusferrer@ibsteam.cat

661 776 288

M. Lluïsa Quetgles Roca

mllquetgles@ibsteam.cat

661 776 291

M. Àngels Castejón Moreno

macastejon@ibsteam.cat

 661 776 440

Marga Caldentey Ferrer

margacaldentey@ibsteam.cat

661 776 454

Tomeu Mascaró Buades

tomeumascaro@ibsteam.cat

687 398 213

Lurdes Ferrà Pericàs

lurdesferra@ibsteam.cat

  687 398 175

Jaume Nadal Pons

 jaumenadal@ibsteam.cat

687 398 188

Marta Gómez Domingo

martagomez@ibsteam.cat

673 101 855

Bego Bonet Jiménez

 begobonet@ibsteam.cat

687 398 230

Mònica Moll Pons

monicamoll@ibsteam.cat

  687 398 228

Miriam Arandes Macián

miriamarandes@ibsteam.cat

673 101 689

Macià Forteza Crespí

maciaforteza@ibsteam.cat

871 002 610

Joana M. Garau Tomàs

joanagarau@ibsteam.cat

871 002 610

Xavier Ferriol Boada

xavierferriol@ibsteam.cat

871 002 610

Juanjo Ruiz Rodríguez

juanjoruiz@ibsteam.cat

661 779 542

Pep Toni Miras Campins

pepmiras@ibsteam.cat

687 398 227

Equip administratiu

Maripi Díaz Maestre

Ordenança

maripidiaz@ibsteam.cat

871 002 610

J.D. García del Castillo

Auxiliar administratiu

josedavidgarcia@ibsteam.cat

871 002 610

Funcions

  1. Treballar per a la introducció de l’aprenentatge digital als centres educatius.
  2. Col·laborar en l’impuls de les competències digitals en el marc dels programes de formació en els centres educatius i la formació per àmbits.
  3. Participar en el disseny i la planificació de la formació del professorat en les línies de les tecnologies de la informació i comunicació i en l’aprenentatge digital.
  4. Col·laborar amb els centres de professorat per a l’impuls  de l’aprenentatge digital.
  5. Assessorar pedagògicament els centres educatius i els coordinadors dels centres en tecnologies de la informació i la comunicació per impulsar la digitalització dels centres educatius i promoure l’intercanvi i la difusió de bones pràctiques.
  6. Contribuir a la recollida, elaboració i difusió de materials i recursos didàctics en format digital, fer el seguiment de les experiències de digitalització dels centres educatius i promoure l’intercanvi i la difusió de bones pràctiques.
  7. Qualsevol altra funció que, en matèria d’aprenentatge digital i formació del professorat en competències digitals, li encomani el Servei de Formació Permanent del Professorat.
  8.