Erasmus en acció: Formant els assessors d’IBSTEAM

En les darreres setmanes, alguns membres del nostre equip d’IBSTEAM han realitzat una sèrie de viatges educatius enriquidors, participant en quatre cursos Erasmus en diferents ciutats europees, emmarcats en el projecte From digital schools to schools for the digital era: training the trainers. Aquestes experiències no sols han estat una evidència del nostre compromís amb l’excel·lència educativa sinó també un pas endavant en el nostre objectiu d’integrar eficaçment l’aprenentatge digital en l’àmbit educatiu. A continuació, compartim una petita pinzellada d’aquests viatges d’aprenentatge i les valuoses lliçons que hem adquirit.

logo_training_the trainers

Teaching in the IA Age

 

 

El nostre primer destí va ser el curs “Teaching in the IA Age” a Praga, on exploràrem l’impacte transformador de la intel·ligència artificial en l’educació. A través d’un enfocament integral, desmitificàrem la IA, abordàrem dilemes ètics i adquirírem habilitats per a integrar estratègicament eines de IA en el currículum, millorant així la implicació i els resultats d’aprenentatge dels estudiants. Aquesta experiència ens ha permès comprendre com la IA pot ser una eina poderosa per a personalitzar l’aprenentatge i fomentar el pensament crític.

Artificial Intelligence for Education: Exploring the Frontiers of ICT

 

 

En “Artificial Intelligence for Education: Exploring the Frontiers of ICT” a Gant, aprofundírem en com la IA pot revolucionar l’aprenentatge. Vam aprendre a fer de la IA una aliada a l’aula, familiaritzant-nos amb eines com a ChatGPT per a pràctiques de llenguatge i simulacions de conversa, i reflexionàrem sobre les consideracions ètiques del seu ús en l’educació. Aquest curs ens va equipar amb estratègies pràctiques per a emprar eines de IA de manera efectiva, assegurant entorns d’aprenentatge enriquidors i èticament responsables.

English Language Course

 

 

El tercer viatge ens va portar a l'”English Language Course” (Nivell Intermedi) a Dublin, on milloràrem les nostres habilitats en anglès a través d’activitats d’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (CLIL). Aquesta immersió no sols va enfortir la nostra competència lingüística sinó que també ens va oferir una perspectiva fresca com a educadors, recordant-nos la importància de l’empatia i l’adaptabilitat en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Suporting STEM Educators: Innovative Approaches to Teaching and Learning

 

 

Finalment, participàrem en “Supporting STEM Educators: Innovative Approaches to Teaching and Learning” a Brussel·les, on ens submergírem en el món dinàmic de l’educació STEM. A través de tallers pràctics, vàrem explorar temes com la sostenibilitat, la bioeconomía i l’aprenentatge basat en STEAM. Aquest curs ens ha capacitat per a dissenyar activitats d’aprenentatge centrades en l’estudiant que fomenten la creativitat, el pensament crític i les habilitats de resolució de problemes.

Cadascun d’aquests cursos ens ha proporcionat eines valuoses i perspectives innovadores per a abordar els desafiaments de la transformació digital en l’educació. Després d’aquestes formacions d’Erasmus, estem llestos per a posar en pràctica l’après i millorar les formacions que oferim als docents. Aquestes experiències ens han donat eines i tècniques noves per a integrar la tecnologia en l’educació de manera més efectiva. 

El nostre pròxim pas és compartir aquests coneixements amb el professorat de les illes Balears a través de les nostres formacions. Creiem que aquests coneixements seran valuosos per als nostres educadors i ajudaran a enriquir l’aprenentatge dels estudiants.

Estem compromesos amb continuar aprenent i adaptant-nos a les noves tendències educatives per a oferir sempre la millor formació possible.