L’ associació KA2 és un intercanvi de bones pràctiques entre formadors de professorat de Finlàndia, Itàlia i les Illes Balears

 
 
 
La nostra trajectòria a Erasmus+ comença en el curs 2020/2021 on vàrem sol·licitar el projecte KA2 “STEAMing for the future” 2020-1-ES01-KA226-SCH-096028 dins la convocatòria de “Asociaciones para la Preparación para la Educación Digital” del qual en som el soci coordinador, juntament amb la Scuola di Robòtica (Gènova, Itàlia) i la secció d’educació de la ciutat de Pori (Finlàndia) i té una durada de 24 mesos.
 
 

Aquesta associació KA2 és un intercanvi de bones pràctiques entre formadors de professorat de Finlàndia, Itàlia i les Illes Balears. Els objectius del projecte van de la mà de les nostres línies de feina a IBSTEAM.

  • Digitalització dels centres educatius
  • Promoció i introducció de la robòtica al currículum
  • Desenvolupament de les habilitats relacionades amb les STEAM
  • Reducció de l’escletxa digital i l’escletxa de gènere a les vocacions cientificotècniques 
  •  Anàlisi del nou rol del professorat en època COVID

Amb l’intercanvi es realitzaran mobilitats a les altres institucions on el professorat participant rebrà una formació específica en els temes que hem esmentat i coneixerà l’estat de la qüestió a cada país i al segon any del projecte es farà un recull de les bones pràctiques on el producte final serà el disseny d’un curs entre els 3 socis que després s’oferirà al professorat de cada país. 

 

www.steam4future.eu