Publicada la resolució d’acreditació de la competència digital docent

En el dia d’avui s’ha publicat la Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats per la qual s’estableix el procediment per a l’acreditació de la competència digital docent en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears (BOIB 35 – 12/03/2024).

Al portal del personal, a l’apartat d’expedient personal, s’ha habilitat una nova opció on es poden consultar les àrees i nivells acreditats i es pot descarregar una acreditació en el cas de tenir un nivell complet.

Així mateix, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució s’obriran els tràmits per poder acreditar els nivells A1 i A2 amb prova d’autoavaluació.