Competència digital

El Marc de referència de la competència digital docent  va ser aprovat pel Grup de Treball de Tecnologies de l’Aprenentatge (GTTA) en la reunió celebrada el 19 de gener de 2022. En aquesta reunió es va decidir elevar-lo al ple de la Conferència d’Educació amb l’objectiu que s’aprovés aquesta actualització, tal com es recull en el punt tercer de l’acord de la Conferència Sectorial del 14 de maig de 2020, publicat mitjançant la Resolució de la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial de 2 de juliol (BOE de 13 de juliol de 2020)

 

 

 

Feu clic a Competència digital docent per conèixer en detall què és i totes les novetats sobre l’acreditació en competència digital que hem preparat des d’IBSTEAM.