Formació

Un dels objectius principals del programa IBSTEAM és dotar d’una formació adhient als docents no universitaris de les Illes Balears en competència digital i STEAM. La Unió Europea, en el marc comú de competència digital docent (DigCompEdu), estableix les línies claus per tal que els docents siguin digitalment competents, única forma de garantir que l’alumnat, els futurs ciutadans de la Unió Europea, hagin desenvolupat completament aquesta competència, essencial en un món cada vegada més digitalitzat.

El Pla Quadriennal de formació 2016-2020 és el marc de referència autonòmic que regula la formació dels docents. En aquest pla existeixen dues línies estratègiques intimament lligades amb els objectius d’IBSTEAM: la línia 6 (TIC i competència digital) i la línia 7 (actualització de col·lectius específics). Actualment el servei de Normalització Lingüística i Formació està treballant en la redacció del pla quadriennal 2020-2024, el qual es preveu que entri en vigor pel proper curs acadèmic.

La formació específica inclosa al pla digital de contingència es publicarà properament.