Temporització

La planificació temporal marcarà les fites necessàries per a aconseguir progressivament els objectius de digitalització del centre. Serà d’utilitat per a guiar, poder comprovar i visualitzar l’evolució de les actuacions.