Famílies

Internet i les xarxes socials han experimentat un avanç sense precedents en els últims anys i s’han convertit en els mitjans de comunicació més emprats per la societat. La facilitat d’ús i de difusió exposa els ciutadans a múltiples riscos que afecten la seva privacitat i drets.

Sols a mode d’exemple comentar que L’Organització Mundial de la Salut (OMS) considerarà l’addicció als videojocs com a malaltia mental, en la pròxima actualització de la classificació internacional de malalties (que no s’actualitzava, de fet, des dels anys noranta). Segons l’OMS, aquest desordre es manifesta per la manca de control sobre el joc (associat a la freqüència, intensitat, durada, acabament), l’abandonament d’altres interessos de la vida en detriment del joc, i la continuació o escalada del joc tot i les conseqüències negatives.

En aquest apartat del nostre web hi publicarem enllaços i recursos que poden ser d’interès a les families per a fer front a les noves situacions que ens podem trobar amb els nostres fills i filles.