Recursos

AseguraTIC

Per tal de fomentar i donar suport al desenvolupament de l’educació digital, i fruit de la col·laboració de diverses institucions i entitats, públiques i privades, sorgeix aquesta web destinada a educadors, famílies, alumnes, centres educatius i administracions, amb l’objectiu de protegir els menors en la seva interacció amb Internet i facilitar als adults del seu entorn proper eines per un ús segur i responsable de la xarxa.

Institut Balear de la Joventut

Espai on s’ofereix la possibilitat de trobar informació sobre què passa i què fem a Internet. Espais d’opinió sobre jocs, informació de seguretat i creativitat digital jove.

Internet + segura

El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) és una fundació del sector públic de la Generalitat de Catalunya, amb participació majoritària directa i adscrita al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. A la seva web podeu consultar programes d’actuació en matèria de ciberseguretat

Fundació Ciber voluntarios

La Fundació Cibervoluntarios és una entitat sense ànim de lucre formada per emprenedors socials que promou l’ús i coneixement de les noves tecnologies com a mitjà per pal·liar bretxes socials, generar innovació social i propiciar l’empoderament ciutadà. Al seu espai web podeu consultar els programes que estan desenvolupant, molts d’ells a centres educatius treballant directament amb l’alumnat

Pantallas Amigas

La seva missió és la promoció de l’ús segur i saludable d’Internet i altres TIC, així com el foment de la ciutadania digital responsable en la infància i l’adolescència. Amb aquesta finalitat desenvolupen projectes i recursos educatius per a la capacitació de nins, nines i adolescents de manera que puguin desenvolupar-se de manera autònoma a Internet, sent l’objectiu final que desenvolupin les habilitats i competències digitals que els permetin participar de manera activa, positiva i saludable a la Xarxa.