RobotIB

El programa de Formació i Transferència RobotIB permet introduir la robòtica dins l’etapa de primària i secundaria en els centres públics de les Illes Balears,  amb l’objectiu de fomentar l’interès per la ciència i tecnologia, introduir el pensament computacional i com a eina transversal per treballar les diferentes àrees de l’ensenyament. Els centres participants tenen una dotació de material per a un grup-classe,  lligada a una formació inicial pràctica del professorat (30 h per a professorat de primària i 40 h per a professorat de secundària). Per participar en el programa s’ha de comptar amb el vistiplau de la direcció del centre i un mínim de professorat implicat, per garantir la transferència a l’aula.

Impressió 3D

Mapa dels centres RobotIB