Curs 2019-2020

Detalls de l’escola de Pensament Computacional per a cada nivell educatiu. De cara a el curs 2019/2020 s’han establert tres nivells, amb diferents objectius, requisits inicials i públic objectiu.

Nivell 1. Infantil i Primària (1r, 2n i 3r)

DESTINATARIS: aquest nivellestà dirigit a docents que imparteixin classe en Educació Infantil (5 anys), així com Educació Primària (1r, 2n i 3r) en centres públics.

DESCRIPCIÓ: en aquest nivell es proposa treballar fent ús d’activitats unplugged (desendollades o desconnectades), que fan ús de jocs de lògica, gots, cordes, cartes o moviments físics, que s’utilitzen per a representar i comprendre diferents conceptes relacionats amb la IA, com algoritmes o representació de dades.

REQUISITS:

Coneixements dels docents: cap.

Equipament: els materials habituals de manualitats i art utilitzats en escoles. A més, comptar amb un projector i connexió a internet és molt interessant.

Nivell 2. Primària (4t, 5è i 6è) Secundària (1r i 2n)

DESTINATARIS: aquest nivell està dirigit a docents que imparteixin classe en Educació Primària (4t, 5è i 6è) així com ESO (1r i 2n) en centres públics.

DESCRIPCIÓ: En aquest nivell l’alumnat ha de reconèixer com els sistemes informàtics que utilitzen en el seu dia a dia fan ús del IA per percebre el món usant sensors, raonar, aprendre i interactuar amb humans. A més, els estudiants han de recapacitar sobre l’impacte que la IA pot tenir en la societat, tant de manera positiva com negativa. I la millor manera d’assolir aquests objectius és que construeixin les seves pròpies creacions programari, com un videojoc senzill, que integri solucions d’IA, especialment les relacionades amb l’aprenentatge automàtic o machine learning.

REQUISITS:

Coneixements dels docents: han de saber programar (per exemple, haver realitzat un curs de al menys 30h sobre programació amb Scratch seria suficient).
Equipament: ordinadors amb connexió a internet i projector durant 2 hores setmanals.

Nivell  3. Secundària (3r i 4t) Batxillerat i Formació Professional

DESTINATARIS: aquest nivell està dirigit a docents que imparteixin classe en ESO (3r i 4t), Batxillerat i Formació Professional (CFGM i CFGS) en centres públics.

DESCRIPCIÓ: En aquest nivell, per assolir els mateixos objectius marcats per al nivell II, es realitzaran projectes de desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils que integrin solucions d’IA.

REQUISITS:

Coneixements dels docents: han de saber programar (per exemple, haver realitzat un curs de al menys 30h sobre programació amb Scratch seria suficient).
Equipament: ordinadors amb connexió a internet i projector. A més, caldrà que o bé el centre compti amb tablets Android, o bé que el mateix alumnat utilitzi els seus telèfons mòbils Android.