Programes

Les iniciatives de col·laboració entre entitats de distinta naturalesa i relacionades amb els àmbits de competència digital i STEAM donen lloc a programes que es coordinen des de l’equip IBSTEAM.

Actualment contam amb els següents programes:

ESERO

FiC de matemàtiques

Pensament computacional

RobotIB