Per on començam?

SELFIE ens permetrà fer una diagnosi inicial i, un cop definit i posat en marxa el Pla Digital de Centre, serà l’eina que ens facilitarà l‘avaluació de l’assoliment dels objectius del nostre Pla, així com de l’eficàcia de les accions que hem dissenyat.

 

Periòdicament, i en uns terminis raonables perquè les accions dutes a terme realment tinguin un impacte en la nostra organització, podem tornar a utilitzar l’eina SELFIE. D’aquesta manera, iniciem un nou cicle d’anàlisi de la situació del centre (comparant-la amb les dades de l’anterior Memòria SELFIE), redisseny del Pla d’Acció i implantació de la versió actualitzada del Pla Digital de Centre.

Al llarg de tot el procés de millora iniciat amb la participació a SELFIE, podem identificar alguns aspectes que l’eina no inclou o fa de manera parcial o incompleta. Això pot passar, per exemple, quan membres de la vostra organització participen a SELFIE i analitzeu les dades per primera vegada. O quan dissenyeu i duis a terme el Pla d’Acció. Això no us hauria de molestar.