Marc de referència de Competència Digital Docent DigCompEdu

El Marc Europeu de la Competència Digital Docent (CompDigEdu) detalla 22 competències organitzades a sis àrees.

L’estudi DigCompEdu es basa en treballs previs realitzats per definir la competència digital ciutadana (DIGCOMP) o la competència digital de les organitzacions educatives (CompDigOrg). Es fixen els següents nivells de competència digitals dels docents: