Marc de referència de la Competència Digital Ciutadana CompDig

El Digital Competence Framework for Citizen (DigComp) proporciona una comprensió comuna del que és la competència digital. La present publicació té dues parts principals: el marc integrat DigComp 2.2 ofereix més de 250 nous exemples de coneixements, habilitats i actituds que ajuden els ciutadans a comprometre’s amb confiança, crítica i seguretat amb les tecnologies digitals, i les noves i emergents com els sistemes impulsats per la intel·ligència artificial. (AI).

El marc també està disponible seguint les directrius d’accessibilitat digital, ja que la creació de recursos digitals accessibles és una prioritat important avui dia. La segona part de la publicació ofereix una instantània del material de referència existent per a DigComp consolidant publicacions i referències publicades anteriorment.

Per descarregar-vos el document clicau sobre la imatge.