D’on partim?

La Unió Europea publica una definició de la Competència Digital a la Recomanació del Parlament Europeu i el Consell de 18 de desembre de 2006 (2006/962/CE) sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent.

Per això la Comissió Europea va encarregar al Joint Research Centre (JRC), l’elaboració del Marc de la Competència Digital Ciutadana, o DIGCOMP (21 competències digitals agrupades en cinc àrees de competència, on cada competència presenta 8 nivells).

A partir de la publicació el 2013 de DIGCOMP, s’ha desenvolupat tota una sèrie de marcs de referència de la competència digital per a diversos col·lectius i activitats, com ara:

  • CompDigEdu: un marc per a la competència digital docent.

  • OpenEdu: un marc de competència digital per a l’Educació Oberta.

  • EntreComp: un marc de competències digitals per a l’emprenedoria.

CompDigOrg: el marc per a organitzacions educatives digitalment competents.