Com ho farem?

El Pla Digital de l’Organització ha d’encaixar en el context institucional més ampli que s’inclou en altres documents institucionals, principalment en el Projecte Educatiu de Centre i en el Projecte de Direcció. D’aquesta manera, el Pla Digital de Centre es pot considerar com una mena de pla estratègic, que determina la missió, visió, valors i estratègia de la nostra organització escolar per desenvolupar un procés de canvi digital amb iniciatives a curt i mitjà termini,  la viabilitat de les quals haurem d’avaluar segons els nostres objectius i recursos. 

El Pla Digital de Centre com a estratègia de transformació

El desenvolupament del Pla Digital de Centre ha de permetre a la comunitat educativa: