Formació Pla digital de contingència

Davant la publicació de les instruccions d’elaboració del Pla de contingència digital des d’IBSTEAM oferirem les següents activitats formatives per ajudar als docents en la millora de la seva competència digital.

Aquesta informació s’anirà actualitzant a mesura que tenguem més informació.

Eines per a l’ensenyament en línia (GSuite – nivell bàsic)

Formació bàsica en Classroom i les eines de l’entorn GSuite per preparar una aula virtual.
Destinataris: professorat de centres que han activat un entorn GSuite for education.
Els centres interessats poden apuntar-se al següent formulari.
Durant els primers dies del mes de setembre, un assessor del CEP es posarà en contacte amb el centre per explicar el procediment d’inscripció a l’activitat.

Data d’inscripció: primera setmana de setembre.

Dates del curs: del 14 de setembre – 12 d’octubre.

Durada: 15 h (13,5 h a distància i 1,5 h de videoconferència).

Eines per a l’ensenyament en línia (GSuite – nivell avançat)

Formació avançada en Classroom i les eines de l’entorn GSuite per preparar una aula virtual.
Destinataris: professorat de centres que ja han fet el nivell bàsic o que tenen una competència digital equivalent a la del nivell bàsic.

Curs de configuració i gestió de consola per centres administrats (GSuite)

Formació complementària a la formació “Eines per a l’ensenyament en línia (GSuite – nivell bàsic)” pels coordinadors TIC i equips directius.

Continguts: configuració de consola, polítiques de seguretat…

Destinaris: coordinadors TIC i equips directius de centres administrats a la consola d’IBSTEAM.

Curs de configuració i gestió de consola (GSuite)

Formació complementària a la formació “Eines per a l’ensenyament en línia (GSuite – nivell bàsic)” pels coordinadors TIC i equips directius.

Continguts: configuració de consola, polítiques de seguretat…

Destinaris: coordinadors TIC i equips directius

Eines per a l’ensenyament en línia (Tenant – nivell bàsic)

Formació bàsica en Classroom i les eines de l’entorn Tenant de Microsoft per preparar una aula virtual en Teams.
Destinataris: professorat de centres que han activat un entorn Tenant.
Els centres interessats poden apuntar-se al següent formulari.

Aula virtual Moodle (nivell bàsic)

Formació bàsica en Moodle.
Destinataris: professorat de centres que han elegit les aules virtuals Moodle.