Servei de préstec

El programa IBSTEAM disposa de tota una sèrie de material disponible per cedir de forma temporal als centres educatius que ho sol·licitin. Aquesta cessió de material pot complementar el material dels centres a l’hora de realitzar determinades activitats o bé servir per testejar nous materials abans de prendre una decisió en quan a l’adquisició d’aquest.

En breu tendreu disponible les instruccions d’aquest servei i el llistat de material en préstec.