Préstec

IBSTEAM disposa de tota una sèrie de material disponible per cedir de forma temporal als centres educatius que ho sol·licitin. Aquesta cessió de material pot complementar el material dels centres a l’hora de realitzar determinades activitats o bé servir per testejar nous materials abans de prendre una decisió en quan a l’adquisició d’aquest.

El programa de préstec de dispositius per alumnat vulnerable compta amb 2600 chromebooks adquirits per la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant el confinament i 4593 del conveni Educa en Digital entre l’empresa pública Red.es i la conselleria.

El programa “Educa en Digital” desenvolupat per Red.es, entitat pública empresarial adscrita al Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital a través de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, en col·laboració amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional i les Comunitats Autònomes, consisteix en un conjunt d’accions per a donar suport a la transformació digital del sistema educatiu mitjançant la dotació de dispositius, recursos educatius digitals, adequació de les competències digitals dels docents, i accions que comportin l’aplicació de la Intel·ligència Artificial a l’educació personalitzada.

A més, hi ha 530 dispositius del conveni Endesa Familias Brecha Digital de la Fundació Endesa que són propietat dels centres educatius i que també s’han d’utilitzar per cobrir les necessitats d’alumnat vulnerable.