Experiències STEAM innovadores a l’aula de música

Adjunt teniu la convocatòria de la formació que trobareu al portal del personal.  

✅ Inscripcions obertes, del 14 de setembre al 21 de setembre. 

✅ 35 h de formació.

 

✅ La formació es desenvoluparà del dia 27 de setembre a 17 de desembre de 2023.

Destinataris:

✅ Professorat de primària i secundària de l’especialitat de música. Docents de centres sostinguts per fons públics de les Illes Balears.