Gestió de Teams com entorn virtual d’aprenentatge

Adjunt teniu la convocatòria de la formació que trobareu al portal del personal.  

✅ Inscripcions obertes, del 8 de setembre al 17 de setembre. 

✅ 20 h de formació.

✅ La formació es desenvoluparà del dia 22 de setembre a 27 d’octubre de 2023.

Destinataris:

✅ Docents de centres de les Illes Balears sostinguts amb fons públics, excepte els docents dels centres que participen del Pla Pilot de la Plataforma Tenant de Microsoft.