Qüestiocat

Al llarg del mes d’abril d’enguany, diferents mitjans de comunicació s’han fet ressò de l’aparició de la primera app gratuïta que us ajudarà en la preparació de les proves oficials de llengua catalana. A la seva base de dades trobareu més de cinc mil qüestions d’ortografia, gramàtica, morfosintaxi, lèxic, fraseologia i puntuació. Té cinc nivells d’acreditació diferents: B1 (elemental), B2 (intermedi), C1 (suficiència), C2 (superior) i LA (llenguatge administratiu).

 

 

 

Qüestiocat és una app transversal, atès que permet preparar els certificats de llengua catalana que expedeixen el Govern de les Illes Balears, la Generalitat de Catalunya, el Govern d’Andorra, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, les universitats valencianes i la CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya). Però també és de gran utilitat per als estudiants d’ESO i de batxillerat pel plantejament progressiu en nivells.

Feu clic a la imatge per instal·lar-la al vostre dispositiu.