Objectius per al Pla digital de centre

Aquest és el SITE que hem creat per facilitar l’elaboració del Pla digital de centre.  Una eina que acompanya el model enriquit de plantilla que l’equip d’IBSTEAM va fer arribar als centres educatius entre desembre i gener. Trobareu indicadors i exemples per poder continuar avançant en la redacció del vostre Pla digital de centre.

Més informació a bit.ly/objectiusPDC