8M, Dia Internacional de les Dones

A IBSTEAM volem recordar que cal continuar avançant en una igualtat efectiva entre dones i homes que ens permeti crear una societat més justa i democràtica, per això entre d’altres actuacions potenciam les vocacions científiques entre les nostres joves, perquè amb l’educació tot serà més fàcil.