Desplegament del maquinari d’impressió 3D professional i talladora làser (Menorca)

 
 

Menorca. Lloc de realització Seu IBSTEAM ( Parc Bit)

Sessions presencials: Dies 4, 11 i 25 de març
Data límit per lliurar les evidències: 21 d’abril

Obrim esdeveniments de formació de 18 h que acrediten les àrees  2 i 6  amb un nivell B1 i B2 respectivament.

Per aquest motiu obrim la inscripció la formació:

Docents de l’Escola d’Art, del CIFP Centre de la Mar, professorat de Secundària i Formació Professional que disposin

  • de talladora làser i/o impressora 3D al centre.
  • Professorat de secundària i Formació Professional que vulgui implementar projecte amb talladora làser i impressió
    3D al seu centre.
  • Ordre d’inscripció.

Detalls de la formació:

✅ La formació acredita la competència digital de les àrees 2  i 6  amb un nivell B1 

✅ Número d’hores: 18 h

✅ Data d’inscripció: de dia 8 fins a dia 19 de febrer

✅ Data de llistes: 25 de febrer

✅ Data de confirmació: 23 al 24 de febrer 

✅ Data d’inici de la formació: 4 de març

✅ Data final de la formació: 21 d’abril

Si voleu saber més detalls al portal del personal trobareu les convocatòries i podreu realitzar la inscripció

Els objectius de la formació són:

Assolir els indicadors de nivell B1 de les diferents competències de les Àrees 2 i 6 del MRCDD.
Conèixer els mètodes de fabricació de peces mitjançant l’addicció i o substracció de material.
Tipus.
Conèixer el funcionament d’una impressora 3D: Procés des del disseny de l’objecte fins a la impressió.
Conèixer la terminologia i conceptes del disseny, la impressió 3D i la talladora làser.
Conèixer materials emprats per la fabricació i aplicacions, Identificar necessitats de l’entorn i com aportar solucions
a través del disseny 2D i 3D.
Aprendre a utilitzar programes laminadors de la impressora.
Paràmetres bàsics.
Configuració.
Entendre com configurar i manejar una impressora 3D professional.
Entendre com configurar i manejar una talladora/gravadora làser.
Solució de possibles errors d’impressió.
Conèixer diferents maneres d’aplicar el disseny 3D i la talladora làser a l’aula integrant el seu ús el procés
d’ensenyament i aprenentatge.

Continguts 

La impressió 2D i 3D.
Conceptes bàsics sobre les impressores 3D i la talladora làser.
Parts de la impressora i les seves funcions.
Cerca i compartició de peces per imprimir/ tallarols.
Repositoris Educatius Oberts (REO).
Propietat intel·lectual i drets d’autor.
Programari per impressió 3D.
Maneig i configuració d’una impressora 3D segons el material emprat.
Maneig i configuració d’una talladora làser amb diferents materials (foam, paper, DM, metacrilat).
Programari vectorial per la talladora làser.
Resolució de problemes.