Creació i edició de vídeos utilitzant la tècnica d’incrustació, chroma-key. (Eivissa)

 
 

Eivissa. Lloc de realització IES Sa Blanca Dona.

Sessió 1 presencial: 15 de febrer de 2023 de 16 h fins a 19 h
Sessió 2 presencial: 22 de febrer de 2023 de 16 h fins a 19 h
Sessió 3 presencial: 15 de març de 2023 de 16 h fins a 19 h
Sessió 4 presencial: 26 d’ abril de 2023 de 16 h fins a 19 h

Obrim esdeveniments de formació de 22 h que acrediten les àrees  2 i 6  amb un nivell B1 i B2 respectivament.

Per aquest motiu obrim la inscripció la formació:

  • Docents de Cicles formatius de Comerç, professorat de secundària i batxillerat d’informàtica i audiovisuals i
    tecnologia. Professorat d’Escola d’art.
  • Professorat de secundària i cicles formatius que vulgui iniciar-se en la tècnica Chroma-key per l’elaboració de
    vídeos educatius.
  • Ordre d’inscripció.

Detalls de la formació:

✅ La formació acredita la competència digital de les àrees 2 (B1) i 6 (B2) amb un nivell B1 i B2

✅ Número d’hores: 22 h

✅ Data d’inscripció: de dia 2 fins a dia 10 de febrer

✅ Data de llistes: 11 de febrer

✅ Data de confirmació: 11 al 13 de febrer 

✅ Data d’inici de la formació: 15 de febrer

✅ Data final de la formació: 26 d’abril

Si voleu saber més detalls al portal del personal trobareu les convocatòries i podreu realitzar la inscripció

Els objectius de la formació són:

Conèixer el potencial educatiu del vídeo a l’aula i les seves possibilitats amb la tècnica chroma-key.
Despertar l’interès del professorat cap a activitats competencials d’expressió audiovisual.
Conèixer el programari necessari per a l’enregistrament i edició de vídeos per a l’aula així com les tècniques
d’enregistrament adients (il·luminació, càmera, etc).
Crear continguts digitals educatius en format de vídeo i explorar les possibilitats que tenen aquests recursos perquè
l’alumnat sigui el dissenyador, creador i editor de materials.
Participar en entorns digitals controlats per la col·laboració en la creació i cocreació de continguts digitals en format
vídeo.
Descobrir espais en línia, amb llicències de copyright i d’altres lliures, per a la difusió dels materials produïts.
Conèixer les llicències CC Creative Commons i desenvolupar el respecte per la propietat intel·lectual dels
continguts digitals.
Dissenyar una situació d’aprenentatge competencial i elaborar un producte final en format de vídeo a partir dels
continguts i recursos apresos durant el curs.
Reflexionar sobre l’ús de contingut digital creat i propostes. Compartir materials didàctics.

Continguts 

El vídeo com a recurs educatiu.
La tecnologia d’incrustació, Chroma-key: característiques i possibilitats.
Enregistrament i edició d’arxius multimèdia amb el programari de codi obert ( tipus OBS 28.0.3 (Open Broadcaster
Software corp.) o similar). Edició de vídeo a través del programari de codi obert( tipus Kdenlive).
Recerca de continguts digitals adequats i necessaris per l’elaboració de contingut audiovisual propi o en Repositoris
Educatius Oberts (REO)
La propietat intel·lectual i drets d’autor. Llicències Creative Commons.
Procés de creació d’un producte multimèdia.
Allotjament i distribució de materials a través de la xarxa: YouTube, Peertube…
Creació i compartició de vídeos de qualitat i creatius amb la tècnica Chroma-key.
Aplicacions didàctiques de l’ús del Chroma-key a l’aula.5