Competència digital docent a la primera infància

 
Avui comencen la formació de Competència Digital a la primera infància un total de 376 educadores, mestres, orientadores i altres docents que treballen amb alumnat des dels 0 anys fins a 7 anys. Una formació de 27 h que acredita les àrees 1,3 i 6 amb un nivell A2 segons el Marc de Competència Digital Docent. La formació és de modalitat mixta que combina sessions presencials a:
 
Un grup al CEIP Son Ferriol (Palma)
 
3 grups al CEIP Blanquerna (Marratxí)
 
Un grup a la seu del CEP de Manacor
 
2 grups a la seu del CEP d’Inca
 
2 grups al CEIP S’Olivera a Puig d’en Valls (Eivissa)
 
3 grups a la seu del CEP IBSTEAM a Alaior (Menorca)
 
A més a més, la formació comptarà amb un entorn virtual d’aprenentatge on es podran consultar els materials i dur a terme les tasques encomanades. L’objectiu principal de la formació és contextualitzar la competència digital docent a la primera infància. En aquestes edats primerenques, especialment en el primer cicle, s’han d’afavorir les activitats necessàries per a un desenvolupament òptim de l’infant i l’ús de pantalles i mitjans digitals s’ha de retardar i, en tot cas, introduir-se de manera progressiva en el segon cicle. La persona adulta és el model dels infants i, com a tal, ha de fer un ús adient d’aquestes eines digitals i mantenir la presència i atenció plena envers els infants. Cal, a més, que l’escola acompanyi les famílies en la construcció d’uns criteris i pautes per a l’ús dels mitjans digitals en l’entorn familiar, vetli pel desenvolupament integral de cada infant i compensi les mancances de cada context.
#graciesdocents 
Conselleria Educació i Formació Professional