Impacte de la tecnologia a l’adolescència (informe UNICEF)

L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES (AEPD) té entre els objectius estratègics la protecció dels drets dels menors d’edat pel que fa al tractament de les seves dades personals al món digital. Per aquest motiu vol fer difusió d’algunes dades importants amb relació al primer mòbil. Segons l’estudi UNICEF España  l’edat mitjana d’accés al primer mòbil és de 10,96 anys i el 90,8% el 31,5% el fa servir més de 5 hores al dia. El 21,6% es connecta tots o gairebé cada dia a partir de les 12 de la nit. L’informe recull que 1 de cada 3 adolescents estaria sent víctima d’assetjament, principalment per companys i companyes de la mateixa classe. Aquí hi ha el resum de l’informe UNICEF de Balears 

 

 

Més que un mòbil

Per això, AEPD amb UNICEF han llançat la campanya “Més que un mòbil”, adreçada a sensibilitzar i conscienciar les famílies sobre la importància del lliurament del primer mòbil als seus fills i filles. 

Com a complement a la campanya, també s’incorpora l’enllaç a la infografia sobre les responsabilitats dels menors i els seus pares i mares en la utilització d’internet. La podeu descarregar fent clic a la imatge de la dreta. 

 
 

Sols afegir que actualment els docents de Balears es formen dins del MRCDD. http://bit.ly/3iv6JnZ Aquests continguts es relacionen a les àrees l’Àrea 1, 1.5, àrea 2, 2.3 i àrea 6, 6.1 6.4. Continuem fent feina per a millorar la competència digital de tota la comunitat educativa.

Conselleria Educació i Formació Professional FAPA Mallorca FAPA Eivissa