Aula Steam al CentreBit Menorca

Aula STEAM CentreBit-IBSTEAM

IBSTEAM i la Fundació BIt posen en marxa una Aula STEAM al CentreBit Menorca, on poder realitzar formacions i tallers dins de les diferents disciplines STEAM (experimentació cientificotècnica, el pensament computacional, la programació i la robòtica, el disseny industrial i 3D, la Realitat Virtual i Augmentada, l’edició d’imatge, pòdcast, streaming, animació, la creació 360º); dins la filosofia de treball de l’aula del Futur

Actualment, la Conselleria d’Educació i Formació Professional disposa del programa de formació i transferència de robòtica educativa RobotIB, formació dins el programa ESERO de l’Agència Espacial Europea i activitats de formació lligades al pensament computacional impartides des de l’IBSTEAM, i altres col·laboracions amb entitats externes com Retotech, Digicraft o la UIB. 

L’aula també servirà per treballar les metodologies associades a l’aula del Futur i per ser punt de trobada de tots els agents de la comunitat educativa (famílies, estudiants i docents) amb la intenció de compartir recursos docents i/o materials. 

S’estan duent a terme 50 tallers VINE A PROGRAMAR EL TEU ROBOT del programa Salut Jove impulsat pel Consell Insular de Menorca, destinats a estudiants de primària i secundària.

Ha començat la formació en PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA per l’Associació Menorquina d’Altes Capacitats (AMAC), que preveu la participació en el Desafiament CanSat de l’Agència espacial Europea.

S’estan fent activitats i tallers de formació dirigides a empreses i entitats col·laboradores del CentreBit Menorca, així com al seu personal tècnic, en l’ús de les eines i recursos del FABLAB i de l’aula STEAM, que podran ser la base per elaborar diferents plans de formació adreçats al professorat i la comunitat educativa.

Es participa de manera activa en iniciatives pròpies o de la Fundació amb especial atenció a la bretxa de gènere, com la jornada anual de foment de vocacions STEAM “CIÈNCIA EN FEMENÍ”, el programa KUBESAT@IB de la UIB o la Fira d’Ocupació FOCUS del Consell Insular.

L’espai del CentreBit Menorca també serà el referent per les formacions en competència digital i  ubicació dels assessors digitals d’IBSTEAM. I també està en marxa el programa de dinamització de l’espai FabLab per apropar educació, tecnologia i empreses dins la cultura Maker. 

Contingut de l’aula (equipaments)

L’aula STEMA del CentreBit Menorca compta amb equips informàtics portàtils, panells digitals tàctils i interactius de presentació digital, i diferents kits de robòtica que permeten formacions amb estudiants des dels 4 anys, concretament amb:

  • Recursos per desenvolupar el pensament computacional i la programació sense pantalles i amb robots programats amb targetes.
  • Kits de robòtica combinats amb kits de peces de construcció per treballar altres aspectes com les estructures, les màquines simples i mecanismes, i els principis fonamentals de la física.
  • Robots programats amb llenguatges de programació per blocs.
  • Autòmats programables i plaques controladores més professionals com Crumble, Arduino, Micro:bit, etc

També es disposa d’altres tecnologies com impressores 3D, ulleres de Realitat Virtual i Augmentada, sistema de càmeres de vídeo amb autotracking i reconeixement de gestos, càmera de documents, kits de material científic-tècnic d’ESERO, etc.

En un futur pròxim es comptarà també amb un racó croma, amb càmeres de vídeo i tecnologia per fer pòdcast, videocast i vídeo 360, amb un racó d’electrònica i amb una ràdio escolar.

 
 

Tipus de pràctiques i activitats que es poden realitzar

S’ofereixen tallers per a una vintena de participants, estudiants, docents o famílies; i petites formacions d’entre 15 i 20h, destinades a docents. També es poden impartir als centres educatius.

Algunes activitats formatives estan plantejades amb una durada similar a la del curs escolar, com a activitats extraescolars; per exemple el curs de robòtica per a estudiants de l’Associació Menorquina d’Altes Capacitats. 

Una darrera possibilitat és el préstec dels diferents recursos als centres, amb una durada de temps concreta i amb l’únic requisit d’una formació prèvia per parts del/s docents implicats.

 
 

Tipus de coneixements que es poden adquirir

 

Es poden adquirir coneixements d’experimentació cientificotècnica, pensament computacional, electrònica, programació i robòtica, disseny industrial i 3D, realitat virtual i augmentada, edició d’imatge, pòdcaststreaming, animació, creació 360º, etc.

 

No obstant això, s’intenta apropar la tecnologia amb un punt de vista transversal i multidisciplinar.

 

Quin tipus d’estudis permet descobrir d'aplicacions futures en ciència i tecnologia

L’aula STEAM està encaminada a fomentar les disciplines STEAM; tant en la dimensió més tècnica com poden ser les enginyeries,  com en la més científica com física, matemàtiques, ciència, etc, i també l’artística i creativa com pot ser el disseny, els estudis audiovisuals, de so i imatge, etc.

 

A qui va dirigida? Qui la utilitzarà?

La principal missió de l’aula és despertar vocacions entre l’alumnat en general i amb especial atenció a les nenes. Es necessita més talent tecnològic, posant atenció a la bretxa de gènere i augmentar el percentatge de dones als estudis i perfils professionals més tècnics. Només el 13% de les estudiants de carreres STEAM són dones.

 

També es fomenta el desenvolupament continu dels coneixements i capacitats de tot el professorat i de la seva Competència Digital Docent.

 

Finalment, s’apropa el món de la tecnologia a les famílies i a la societat en general.

 

Quants alumnes passaran? (tallers salut jove, altes capacitats,...)

Es manegen les següents estimacions:

  • 50 tallers de Robòtica del programa Salut Jove per uns 1200 estudiants
  • 10 formacions de docents (entre robòtica, disseny 3D, ESERO, etc.) per  250 docents
  • Formacions i cursos amb estudiants i professionals com AMAC, la Fira d’Ocupació, la Fira de la Ciència, el projecte KubeSat@IB de la UIB, etc;  per uns 100 participants.
  • Jornades com la inauguració de l’aula amb 3 grups d’estudiants, les jornades especials de Nadal amb 4 grups d’estudiants, les jornades de Ciència en Femení amb 3 grups d’estudiants, etc. per uns 300 participants.
  • I altres iniciatives que aniran sorgint.