Comença el termini per inscriure-vos a les 11 formacions del nou MRCDD (3a tanda)

Dimecres  16 de novembre comença el termini per inscriure-vos a les diferents formacions que  ofereix el CEP IBSTEAM sobre competència digital. Aquesta és l’oferta per la tercera tanda que es durà a terme durant els mesos de gener i febrer. Anotau ja un recordatori per confirmar les formacions al mes de desembre, concretament  entre el dia 15 i 18 de desembre. Durant el mes de gener s’obrirà la 4a tanda perquè puguis continuar formant-te amb totes les àrees del Marc.. Estan basades en el nou Marc de referència de la competència digital docent, que es va publicar just abans de l’estiu passat. Les formacions es repetiran cíclicament en el temps al llarg dels propers mesos. Recordau de fer el formulari previ per conèixer el vostre nivell i saber quin serà el que s’adaptarà millor a les vostres necessitats. En aquesta darrera convocatòria tenim al voltant de 3000 docents inscrits. Us animam a continuar amb les formacions en competència digital docent. Seguim!

Recordau que tenim convalidades moltes de les formacions anteriors que ha creat IBSTEAM i altres CEP. Teniu aquí l’enllaç per comprovar-ho.

Sessions de videoconferència programades per les diferents formacions. Recordau que a cada tanda de formacions s’oferirà com a mínim una àrea en horari de matí, en aquesta ocasió són dues àrees (1 i 5) amb la finalitat de donar resposta al professorat que fa docència en horari d’horabaixa. 
Els horaris de les videoconferències sempre són de 18.00h a 19.30h, exceptuant les videoconferències en horari matinal que són d’11.00h a 12.30h.