Educam en digital. Episodi 2

Episodi 02. Code week

Professorat que participa.

Pau Riera. Mestre d’educació primària. CC Sant Salvador d’Artà
Héctor Arranz. Mestre CEIP Na Caragol d’Artà
Xisca Lliteres. Professora de secundària, Aula Balear

2006 apareix el terme “pensament computacional” creat per Jeannette Wing.
Definició : és un procés mental que ens porta a buscar solucions òptimes, eficients, obertes i creatives per als problemes amb els quals ens anam trobant, no només quan parlam de tecnologia, sinó en qualsevol altre camp de la vida diària.

L’OCDE afirma que el 14% dels llocs de feina actuals desapareixeran per l’automatització, sobretot aquells que es basen en tasques repetitives i rutinàries. La tecnologia farà que apareguin moltes possibilitats de feina, així com l’aparició de professions que ara no existeixen. L’aparició de l’ordinador va suposar la desaparició als EUA de 3 milions de llocs de feina entre 1970 i 2015, però va propiciar que n’apareguessin 19 milions en el mateix període.


Píndola seguretat
Bitwarden gestor de contrasenyes gratuïta.

Novetats LOMLOE sobre competència digital.

Activitats desendollades. Programació en Scratch.
El curs 2017-2018 es va posar en marxa per professorat de les Illes el programa Robotib.
Robotib. Ha permés introduir la robòtica en les etapes de primària i secundària en els centres públics de les Illes Balears. Amb l’objectiu de fomentar l’interès per la ciència i la tecnologia, introduir el pensament computacional i com eina transversal per treballar les diferents àrees de l’ensenyament.