Vídeos explicatius de les 6 àrees del MRCDD.

Sabíeu que a IBSTEAM tenim un canal de YouTube amb molts de vídeos explicatius i tutorials?

Ara hem incorporat les explicacions de cada una de les àrees del Marc de referència de la competència digital docent.