Projecte ciència ciutadana SECOSTA

El grup de Nivell del Mar i Clima Marí, que engloba investigadors del Centre Oceanogràfic de Balears i de la Universitat de les Illes Balears , torna a proposar el projecte SECOSTA (https://secosta.wordpress.com/), una iniciativa de ciència ciutadana lligada als projectes educatius multidisciplinars i que compta amb la col.laboració de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de la CAIB i de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT).

 

Acostar la ciència als més joves…

L’objectiu principal de SECOSTA és implicar als estudiants d’educació secundària en les tasques de recerca que es duen a terme a diferents projectes d’investigació en oceanografia física i canvi climàtic (p.ex: projectes SOCLIMPACT, VENOM i DECIMATE). Amb l’objectiu d’acostar la ciència als més joves s’ha plantejat un projecte de ciència ciutadana en el qual els centres d’educació secundària que vulguin participar ajudin en la presa de mesures de diverses variables com nivell del mar, pressió atmosfèrica, topografia de platges, batimetries o temperatura de l’aigua a distints indrets de les Illes Balears.

Aparells de mesura amb tecnologia Arduino…

Els investigadors de SECOSTA proporcionaran la formació necessària als docents perquè els alumnes puguin construir uns aparells de mesura de baix cost, basats en tecnologia Arduino. A canvi, els centres s’ocuparien d’emprar-los per adquirir dades que serien útils pels projectes de recerca.

Projecte educatiu multidisciplinar…

Aquesta iniciativa pot servir com a fil conductor de projectes educatius multidisciplinars als centres, on intervenguin diferents matèries com tecnologia, física, informàtica, llengua, etc… Per tal d’ajudar als centres a desenvolupar els projectes multidisciplinars hem preparat uns manuals de suport i una compilació de recursos educatius que simplifiquen l’organització dels projectes. Aquesta orientació muiltidisciplinar se integra dins de l’aprenentatge competencial plantejat a la nova llei educativa LOMLOE, que cerca major transversalitat de les assignatures.

 

II Congrés d’estudiants…

Abans de finalitzar el curs, els estudiants podran presentar el treball realitzat a la  2a edició del Congrés d’estudiants SeCosta2023 (aquí podeu accedir a la 1a edició del Congrés SeCosta2022: https://secosta.wordpress.com/secosta2022/).Com participar-hi?

Els centres interessats a participar durant el curs 2022-2023 haurien d’enviar una mostra d’interès a gabriel.jorda@ieo.csic.es preferentment abans del divendres 16 de setembre (després d’aquesta data no podem garantir que es pugui participar). La primera setmana d’octubre es farà una reunió amb els centres potencialment interessats per explicar els detalls del projecte (terminis, finançament material, recursos educatius,…) però si teniu dubtes abans ens podeu contactar 

L’equip de SeCosta