Millora de la competència digital docent

El 27 de juny es va aprovar l’Acord de Conferència Sectorial sobre l’Acreditació de la competència digital docent lligat al Marc de Referència de la Competència Digital Docent (BOE 16 de maig). Amb aquest acord es defineixen les vies per acreditar la competència digital docent, que seran concretades amb una futura normativa autonòmica.

Dins aquestes vies d’acreditació hi ha la formació del professorat. És per aquest motiu que el CEP IBSTEAM està dissenyant una proposta formativa pel proper curs escolar en la qual s’oferiran formacions basades en les sis àrees de la competència digital docent.

Aquestes formacions s’oferiran al centres educatius com a formacions dins el centre i també com a formacions en línia. Els detalls d’aquestes formacions es farà arribar als centres en començar el pròxim curs escolar.

El CEP IBSTEAM ha organitzat durant aquest final de curs, la formació d’un centenar de docents de totes les Illes. Avui, 1 de juliol, ha finalitzat a Mallorca la darrera d’aquestes formacions que ha comptat, com a la resta de les Illes amb companys i companyes de gairebé,  totes les àrees, nivells i especialitats. Tothom  ha ajudat a completar amb èxit aquesta trobada de docents. Per aquest motiu els volem donar les gràcies!

Els docents que han rebut la formació podran actuar com a ponents de les formacions futures. S’han realitzat sessions de formació a Eivissa, Mallorca i Menorca.

La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández abans de posar en comú les feines realitzades pels assistents ha volgut donar les gràcies i desitjar un bon estiu als docents que han col·laborat en fer possible aquest esdeveniment.

Aquesta acció està finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.