Programes de formació i innovació educativa i programes educatius per al curs 2022-2023

L’objectiu és harmonitzar tota l’oferta de programes de formació i innovació educativa dirigits als centres educatius, així com unificar calendaris i aconseguir la simplificació documental per garantir la qualitat de la proposta metodològica, la transferència i la coherència amb el projecte educatiu de centre.

L’oferta de la convocatòria s’ha organitzat en 13 programes que permeten millorar la transparència i l’equitat de l’oferta, garantint que tots els centres educatius accedeixen a la mateixa informació, i procurant que es reparteixin els recursos de forma objectiva.

La major part d’aquests programes inclouen una fase de formació presencial o a distància, una fase d’aplicació a la pràctica docent i una memòria reflexiva sobre la transferència feta en el centre. A més, es vinculen a les línies estratègiques del Pla Quadriennal de Formació del Professorat 2020-2024 i als Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS 2030).

Si estau interessats o interessades en altres programes de la Conselleria  Programes de formació i innovació educativa i programes educatius per al curs 2022-2023 si voleu més informacioó feu clic al títol.

 

Els serveis de la DGPICE coordinadors de cada programa són:

a) Servei de Normalització Lingüística i Formació:

 

b) Servei d’Innovació Educativa:

 

c) Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar :