Programa ROBOTIB

Des d’IBSTEAM us volem informar que el passat dia 30 d’abril va sortir publicada la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa. Dins aquesta convocatòria hi ha el Programa de formació i transferència RobotIB 2022/23. Si voleu informació del Programa RobotIB clicau aquest enllaç.

RobotIB és un programa que ha permès introduir la robòtica dins les etapes de primària i secundària en
els centres públics de les Illes Balears, amb l’objectiu de fomentar l’interès per a la ciència i la
tecnologia. També introdueix el pensament computacional i actua com a eina transversal per treballar
les diferents àrees de l’ensenyament. Aquest programa combina la formació del professorat amb la
dotació de material de robòtica als centres educatius.
A data d’avui ja han participat en el Programa de Formació i Transferència RobotIB:

• 83 centres de Primària amb un total de 403 docents formats.

• 64 centres de Secundària amb un total de 326 docents formats.

Si encara no heu participat mai en aquest programa o només heu fet un dels dos nivells, us animam a participar-hi.

                                               RESUM DADES PROGRAMA ROBOTIB (Primària