Recomanacions, d’àmbit digital, per atendre alumnat d’Ucraïna

L’acollida d’alumnat procedent d’Ucraïna també té una part digital que pot ser de gran ajuda per incorporar aquest alumnat a les dinàmiques dels centres educatius, a continuació us compartim unes recomanacions.

Respecte a maquinari:

  • De la mateixa manera que la resta d’alumnat vulnerable de les Illes Balears es pot sol·licitar un dispositiu per aquests infants. Ho podeu fer a través del nostre portal d’incidències.
  • Hem preparat tots els dispositius per aquest alumnat perquè l’idioma per defecte sigui el seu.
  • Els teclats no estan adaptats a la variant d’alfabet ciríl·lic i això pot significar un problema. Una possible solució és comprar adhesius (trobareu per la xarxa múltiples ofertes) amb el seu alfabet, fer-los o fins i tot comprar un teclat perifèric.

Respecte a la creació d’usuaris dins les consoles dels centres:

  • Els usuaris convé  crear-los dins una Unitat Organitzativa específica per tal de poder configurar l’idioma a tots els usuaris que creeu.
  • Els dispositius Chromebook que siguin del centre i es destinin a aquest alumnat, també es recomana que es situïn dins una Unitat Organitzativa específica per adaptar els dispositius a les característiques de l’infant, sempre seguint les mateixes polítiques d’ús que a la resta de dispositius del centre.

Recordau que estam per ajudar-vos i des de l’àmbit de la nostra competència assessorar-vos en aquest tema.