El CEIP Climent Serra i Servera presenta un joc sobre Fake news

El joc és resultat d’un projecte de col·laboració entre dos centres de França i Itàlia a través de la plataforma eTwinning.

 

El joc conté preguntes sobre manipulació de gràfics, imatges o com identificar articles falsos. També hi ha qüestions culturals dels tres països participants. Els alumnes s’han encarregat de redactar les preguntes i les respostes.

 

En el projecte els estudiants han analitzat quins efectes es volen aconseguir en la forma com es presenten els gràfics, han après eines per identificar articles i imatges falsos i han consensuat quins pensaven que eren falsos i el motiu.

 

Els centres participants han estat el CEIP Climent Serra i Servera de Porreres, el Collège Arthur Rimbau de Latille, França i Ludovico Docimo de Rose, Itmlia.

 

ETwinning és una plataforma educativa europea a través de la qual centres europeus duen a terme projectes de col·laboració. El Climent Serra treballa amb eTwinning des del curs 2021 i ha estat reconegut amb dos segells de qualitat.

 

Per a més informació: Guillem Amer

971647604 

gamer@ceipescolanova.com

 

Feu clic a la imatge per accedir al joc sobre fake news.