Actualització del Marc de Referència de la Competència Digital Docent

En aquest moment de canvi, en què tot evoluciona a una velocitat vertiginosa i les tecnologies digitals són cada vegada més importants en el dia a dia, els nostres joves han d’arribar a ser digitalment competents per aconseguir el seu ple desenvolupament i integració a la societat. Per superar aquest repte no n’hi ha prou que el professorat adquireixi un grau satisfactori de competència digital ciutadana, cal que integri de manera apropiada i efectiva l’ús de les tecnologies digitals en l’exercici docent.

 

Per aquest motiu, les comunitats autònomes i el Ministeri d’Educació i Formació Professional han estimat necessari actualitzar el marc aprovat el 14 de maig de 2020 i adequar-lo al nou context educatiu, partint d’un enfocament diferent, centrat en les funcions professionals del professorat. Per això s’ha constituït una ponència dependent del Grup de Treball de Tecnologies de l’Aprenentatge (GTTA), formada per representants de totes les administracions educatives, que durant el 2021 ha estat treballant en la revisió i actualització del marc anterior.

El document presentat en aquest post és el producte del treball conjunt realitzat a la ponència tècnica. El GTTA va aprovar aquest nou marc en la reunió del 19 de gener passat i l’ha elevat a la Conferència Sectorial d’Educació perquè, si escau, sigui també aprovat. És una proposta de marc adreçada a tot el professorat que imparteix els ensenyaments regulats per la Llei Orgànica d’Educació, on s’ha buscat la convergència amb els marcs europeus de competència digital ciutadana, dels educadors i dels centres educatius, elaborats pel Joint Research Centre de la Comissió Europea. Partint del DigCompEdu, s’ha realitzat una adaptació al context educatiu de l’Estat espanyol i s’ha modificat el criteri per establir els nivells del marc europeu per tal d’adoptar-ne un que s’ajusti a les fases del desenvolupament professional docent, des de la formació inicial i la seva formació incorporació a la professió, fins a un exercici expert, reflexiu, creatiu i crític de la docència, en què les tecnologies digitals no són un fi, sinó un mitjà més perquè tot l’alumnat millori els aprenentatges.

Us convidem que conegueu aquesta proposta.

Els membres de la ponència tècnica que han participat de manera entusiasta en aquest projecte han estat:

Irene Álvarez, Javier Amieva, José Antonio Agromayor, Juan Ardaiz, Francisco Javier Arteaga, José Ignacio Ayensa, Alejandro Bellerín, Juan Ángel Berbel, Rosana Berenguer, Víctor Buñuel, Jesús Castellano, Elena Castro, María José Cayuela, José Cerdán, Ignacio Climent, Joaquín Manuel Conejo, Antonio Coronil, Vicente Ramón Doménech, Ángeles Yanira Duque, Rubén Durán, Patricia Durán, Xavier Eguiguren, Manuela Fernández, Carmen Fernández, Tomás Fernández, Iván Folgueira, Pep Forteza, José Carlos Gallego, Alberto García, David García, Vladimir Garví, Arturo Gómez, Eva María Gomis, Daniel Hernáez, Juan Antonio Hernández, José Ignacio Asensio, Joxe Irigoien, Mª José Garrote, Mª José Fernández Maqueira, Garbiñe Larralde, Itziar López, Francisco López, David López, Ricardo Málaga, Inmaculada Mallol, Fernando Mantilla, Alexandra Martín, Yolanda Martínez, Mª José Martínez, José Miguel Martínez, Antonio Jesús Martínez, Pablo  Martínez, María Masjuan, Beatriz Méndez, Sonia Merayo, Carlos Merino, Elena Millán, Xabier Mujika, Catalina Navarro, Concepción Nieves Ortiz, Germán Ortiz, Elena Osés, Bartomeu Parets, Beatriz Pérez, María Eugenia Pérez, Milagros Rubio, Malena Rubio, Rubén Sáenz, Félix Tejero, Esteban Torres, Luis Miguel Uzuriaga, Rebeca Villaverde, María Zuriaga.