Seguretat i privacitat dels comptes de Google

Et preocupa la seguretat i la privacitat del teu compte de Google? Vols saber com millorar la privacitat del teu compte?
Des de Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España) ens conviden a 2 Videoconferències gratuïtes i uns tallers:

1️⃣ Administra la seguretat del teu compte de #Google:
Objectiu:
Proporcionar les instruccions necessàries par a gestionar les principals opcions de seguretat disponibles dins de la configuració del compte de Google.
S’analitzaran les opcions més representatives que afecten la seguretat del compte, així com a la funció ‘Revisar la seguretat’ que facilita Google, i que és capaç de detectar i resoldre els problemes de seguretat més importants.
Data: 9 de juny a las 12:00.
Registra’t aquí

2️⃣ Controla la privacitat del teu compte de Google
Objectiu:
Proporcionar les instruccions necessàries per a gestionar les principals opcions de privacitat disponibles dins de la configuració del compte de Google.
S’explicaran aquelles opcions més representatives relacionades amb la privacitat del compte, pas a pas, així com a la funció de suggeriments de privacitat que facilita Google, generades a partir dels serveis que més s’utilitzen.
Data: 16 de juny a les 12:00. Registra’t aquí 

3️⃣ Podeu obtenir més informació dels tallers gratuïts Oficina de Seguridad del Internauta  Incibe