Una finestra des de l’Espai: la teledetecció a l’aula

Amb aquesta proposta formativa es pretén donar eines per utilitzar les imatges de distints satèl·lits per fer petites investigacions amb l’alumnat a l’aula.

La formació està dirigida a professorat de secundària i batxillerat i permet abordar aspectes curriculars tant de les assignatures de ciències com de geografia.