Nova edició de la formació de directori d’usuaris i estructura organitzativa de la consola administrativa de Google

Demà s’inicia el termini per poder participar a la segona edició de la formació de directori de consola Google per als coordinadors TIC/TAC dels centres educatius. 

Més informació al portal de personal https://www.caib.es/pfunciona/