Formació específica gestió de consola curs 20-21

Llençam una proposta formativa adreçada específicament a aquells docents que gestionen la consola d’administració de les Eines Google per a Educació fins ara conegudes com a GSuite i ara anomenada Workspace.

La formació que plantejam és de 4 mòduls diferenciats de 8h cada un. 

El primer curs és centra en Directori d’usuaris i estructura organitzativa i el període d’inscripció va del 30 d’octubre al 4 de novembre al portal del personal.

Destinataris: 

Aquesta activitat formativa està adreçada a professorat de centres educatius de les Illes Balears (màxim dues persones per centre) que gestioni la consola GSuite. 

– equips directius 

– coordinadors/es TIC/TAC 

– professorat del centre que gestioni la consola GSuite 

Requisits:

Tenir usuari amb permisos d’administració a la Consola GSuite o Workspace.

IMPORTANT: EN EN EL MOMENT DE LA INSCRIPCIÓ (30/10/2020 a 4/11/2020)  LA DIRECCIÓ DEL CENTRE HA D’ENVIAR UN CORREU A: comunicacio@ibsteam.es, PER A CERTIFICAR QUE LES PERSONES INSCRITES GESTIONEN LA CONSOLA DEL SEU CENTRE.

Els cursos són independents  amb la finalitat que cadascú s’inscrigui als que consideri oportú i així anar completant progressivament un itinerari formatiu en aquesta màteria.

Amb aquestes formacions podràs desenvolupar les següents àrees de la Competència Digital

Àrea 4 Seguretat: Protecció de dispositius. Protegir els dispositius i els continguts digitals propis, comprendre els riscos i amenaces en xarxa i conèixer mesures de protecció i seguretat.

Àrea 5 Resolució de problemes: Identificar les necessitats i recursos digitals, prendre decisions a l’hora de triar l’eina digital més adient, en funció de la seva finalitat o necessitat, resoldre problemes conceptuals a través dels mitjans digitals, resoldre problemes tècnics, ús creatiu de la tecnologia, actualitzar la competència pròpia i dels altres

Aquestes activitats formatives són de modalitat semipresencial i consten de dues parts:

  • Part presencial: sessions d’assistència obligatòria que seran a través de videoconferència. Aquesta part serà de 4,5 hores.
  • Part a distància: s’emprarà un Classroom com a Entorn Virtual on poder consultar materials, participar en fòrums i realitzar activitats obligatòries que els tutor/es proposaran als assistents. La part a distància suma un còmput global de 3,5 hores.

Primera formació:
Curs directori d'usuaris i estructura organitzativa de la consola administrativa