Curs “Gestió de Moodle com a entorn virtual d’aprenentatge (nivell bàsic)

A partir del dilluns 28 de setembre i fins dia 4 d’octubre  estarà oberta al portal del personal la inscripció al curs Gestió de Moodle com a entorn virtual d’aprenentatge (nivell bàsic) 

Aquesta formació està adreçada a professorat dels següents centres, aquests van fer sol·licitud de formació al seu CEP o a IBSTEAM, són els següents:

IEDIB
IES ANTONI MAURA
IES LLOMPART
IES MADINA MAYURQA
IES MARC FERRER
IES SANTA MARGALIDA
IES SANTANYI
IES SINEU

En cas de quedar places disponibles s’aplicarà el criteri d’inscripció.

Es tracta d’un curs que hem fet en col·laboració amb l’IEDIB i a continuació teniu la convocatòria.